ONCOBELL

CONCEPTE

Oncobell és un programa de recerca conjunt centrat en mecanismes moleculars i teràpies experimentals en càncer. És un nou programa d’IDIBELL amb l’objectiu de lluitar contra el càncer de forma col·lectiva i multidisciplinària. Inclou un conjunt de grups que cobreixen les etapes de la investigació bàsica fronterera fins a tractaments clínics dels pacients.

S’ha realitzat un video en el qual es mostren les activitats de recerca i investigació a l’Hospital Duran i Reynals amb l’objectiu de vehicular les diferents disciplines en la recerca de tractaments contra el càncer.